ΜΕΝΟΥ

Sobi: Ισχυρές επιδόσεις εσόδων και ισχυρή ανάπτυξη για το 2024!

Health Newsroom

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Τέταρτο τρίμηνο του 2023

 • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)iiκατά 15%, και ανήλθαν σε 6.844 εκατ. SEK (5.991)
 • Τα έσοδα του τομέα Αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 21% σε CER και ανήλθαν στα 3.640 εκατ. SEK (3.025), εξέλιξη που προήλθε από τις πωλήσεις του pacritinib ύψους 322 εκατ. SEK, τις ισχυρές πωλήσεις ύψους 1.323 εκατ. SEK του efmoroctocog alfa, την ανάπτυξη για το avatrombopag, εξαιρουμένης της αγοράς της Κίνας που ήταν ίση με 59% σε CER και τις πωλήσεις του pegcetacoplan ύψους 186 εκατ. SEK
 • Τα έσοδα του τομέα Ανοσολογίας αυξήθηκαν κατά 10% σε CER και ανήλθαν στα 2.905 εκατ. SEK (2.643), εξέλιξη που προήλθε από την ανάπτυξη κατά 107% σε CER του emapalumab και τα δικαιώματα για το nirsevimab ύψους 890 εκατ. SEK
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi ήταν 38% (41), εξαιρουμένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)iii. Το EBITA ανήλθε σε 2.502 εκατ. SEK (2.455), που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37% (41). To EBIT ανήλθε σε 1.610 εκατ. SEK (1.916)
 • Τα έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ανήλθαν σε 3,02 SEK (4,47)iv. Τα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσηςii ανήλθαν σε 3,21 (4,47) SEKiv. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1.073 εκατ. SEK (1.893)
 • Μετά το τέλος του τριμήνου, στις 5 Ιανουαρίου του 2024, η Annette Clancy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου του ΔΣ αναλαμβάνοντας άμεσα καθήκοντα, καθώς ο Bo Jesper Hansen υπέβαλε οικειοθελώς την παραίτησή του η οποία έγινε επίσης αμέσως δεκτή, λόγω προβλημάτων υγείας.

Πλήρες έτος 2023

 • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 12% σε CER, και ανήλθαν σε 22.123 εκατ. SEK (18.790). Η ανάπτυξη προήλθε από την επιμέρους ανάπτυξη κατά 17% σε CER του τομέα Αιματολογίας και κατά 9% σε CER του τομέα Ανοσολογίας
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAii ήταν 34%, εξαιρουμένων των IACiii

Οικονομική πρόβλεψη για το 2024

 • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

«Το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο της Sobi παρουσίασε ισχυρή αύξηση κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η οποία αντιστοιχεί στο 40% των εσόδων. Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζει τη δέσμευσή μας να παράσχουμε νέα, καινοτόμα φάρμακα σε άτομα με σπάνιες παθήσεις». – Guido Oelkers, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 1. Στρατηγικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τα pegcetacoplan, avatrombopag, emapalumab, loncastuximab tesirine, pacritinib και τα δικαιώματα από τα nirsevimab και efanesoctocog alfa.
 2. Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).
 • Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC).
 1. Τα συγκριτικά ποσά έχουν δεχτεί προσαρμογή ώστε να συμπεριλάβουν το στοιχείο της δωρεάν έκδοσης όσον αφορά την έκδοση δικαιωμάτων, ζήτημα για το οποίο η τελική έκβαση ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Σχετικά με τη Sobi

Η Sobi™ είναι μια εξειδικευμένη διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία που μεταμορφώνει τη ζωή ατόμων με παθήσεις οι οποίες είναι σπάνιες και προκαλούν αναπηρία. Η Sobi παρέχει βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στους τομείς της αιματολογίας, της ανοσολογίας και της εξειδικευμένης φροντίδας. Απασχολεί περίπου 1.800 εργαζόμενους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αυστραλία. Το 2022, τα έσοδα της Sobi ανήλθαν σε 18,8 δισεκ. SEK. Η μετοχή της Sobi (STO:SOBI) είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: