ΜΕΝΟΥ

Stress MRI: Η πιο σύγχρονη και αξιόπιστη εξέταση ακριβείας για την καρδιά στην Affidea!

Με μια νέα, εξειδικευμένη απεικονιστική εξέταση εμπλουτίζουν την ιατρική φαρέτρα τους τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς για αιμάτωση του μυοκαρδίου – Stress MRI αποτελεί την πιο σύγχρονη, αξιόπιστη, μη-επεμβατική και ανώδυνη εξέταση ακριβείας για την ανίχνευση και μέτρηση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου σε καταστάσεις ηρεμίας και στρες.   

 Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι παρέχει πληροφορίες ταυτόχρονα για την ισχαιμία του μυοκαρδίου, την παρουσία ουλής, την βιωσιμότητα και την λεπτομερή καρδιακή λειτουργία. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν την διερεύνηση αιτίας στηθαγχικών ενοχλημάτων/προκάρδιου άλγους, την εκτίμηση ασθενών μέσου και υψηλού προκλινικού κινδύνου για χρόνια στεφανιαία νόσο, τον καθορισμό της ισχαιμίας και της έκτασης της ουλής μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου και πριν την επαναγγείωση με stent/By-pass, τον καθορισμό της αιμοδυναμικής σημασίας των ενδιάμεσων στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων κατά την κλασική ή αξονική στεφανιογραφία, καθώς επίσης και την μελέτη αρρυθμιών.  

 Πλήθος μελετών έχουν αναδείξει την αξία της Stress MRI: έχει υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες διαγνωστικές μεθόδους λειτουργικής απεικόνισης και δεν περιλαμβάνει ιονίζουσα ακτινοβολία. Επιπλέον, στην ίδια εξέταση μπορούν να ανιχνευθούν ακόμα και μικρά εμφράγματα του μυοκαρδίου, ενώ μπορεί να αναδείξει τη μικροαγγειακή στεφανιαία νόσο, η οποία είναι δύσκολο να διαγνωσθεί με άλλες μεθόδους.  

 Η εξέταση διαρκεί περίπου 40-50 λεπτά. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί, εάν υπάρχουν επιπρόσθετα κλινικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά την διάρκεια της ίδιας εξέτασης. Η εξέταση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα κέντρα μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς από εκπαιδευμένους ιατρούς και τεχνολόγους. Στα Affidea Central & Κηφισιάς διενεργείται ειδικό πρωτόκολλο μαγνητικής καρδιάς για την αιμάτωση του μυοκαρδίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας, από Καρδιολόγο Ιατρό που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και πολυετή εξειδίκευση στον τομέα αυτό. 

 Στον οργανωμένο χώρο των Διαγνωστικών Κέντρων Affidea, κάθε ασθενής έχει τη δυνατότητα να καλύψει πολλαπλά επίπεδα ιατρικής φροντίδας, να πραγματοποιήσει διαγνωστικές εξετάσεις με τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και να εξυπηρετηθεί σε ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας και αξιοπιστίας.  

 Μάθετε περισσότερα για την εξέταση μαγνητική τομογραφία Stress MRI (perfusion CMR) στο Q&A. 

 Σχετικά με τον Όμιλο Affidea  

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. 

 Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 

 Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. 

 Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.  

 Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας. 

 Ο Όμιλος Affidea αναπτύσσεται δυναμικά επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κέντρων και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του. 

 Στόχος της Affidea είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου διαγνωστικού κέντρου» με ψηφιακές διαδικασίες, που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιορίζουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον. 

 Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram. 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: