ΜΕΝΟΥ

Όμιλος Affidea: Σχεδιάζοντας την Υγειονομική Περίθαλψη του Αύριο με τους Ειδικούς της Ασφάλισης στον κλάδο Υγείας!

Health Newsroom

Κεντρική φωτογραφία: Ο Laurent Pochat-Cottilloux, CEO Life & Health – AXA- Re


Η βελτίωση της αξίας που προσφέρει ο κλάδος της ασφάλισης υγείας είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων.

40 κορυφαίοι ειδικοί σε Ελλάδα και εξωτερικό συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου «The Future of Healthcare in Greece» 2024, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Αθήνα, καταθέτοντας την  ματιά τους σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την Υγεία. Με κεντρικό θέμα «Shaping a Healthy Tomorrow: The road to value-based Healthcare», το Συνέδριο έδωσε έμφαση στην σημασία της υιοθέτησης ενός μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης που εστιάζει στην πραγματική και βιώσιμη αξία για την κοινωνία σε όλο το φάσμα του τομέα υγείας.

Προτεραιότητα του Ομίλου Affidea, του κορυφαίου φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, είναι η ενίσχυση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την σωστή ενημέρωση γύρω από θέματα προαγωγής της υγείας. Τον Όμιλο Affidea εκπροσώπησε ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Commercial Executive Director, ο οποίος διετέλεσε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και συντόνισε την ενότητα με θέμα «Ασφάλιση στην εποχή της υγειονομικής περίθαλψης με βάση την αξία».

Μεταξύ των καταξιωμένων ειδικών, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους το Συνέδριο, δύο διεθνούς κύρους κι εγνωσμένης αξίας ομιλητές υπήρξαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι της Affidea. Μάλιστα, πρόκειται για εκπροσώπους δύο από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ευρώπης και στρατηγικούς συνεργάτες του Ομίλου Affidea στους κρίσιμους τομείς της οργάνωσης, διαχείρισης και συντονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εξωνοσοκομειακά προγράμματα που υλοποιεί μέσω του δικτύου του πανευρωπαϊκά.

Μελλοντικές προκλήσεις στην Υγειονομική Περίθαλψη & Νέες Προσδοκίες από τους πελάτες

Ο Laurent Pochat-Cottilloux, CEO Life & Health – AXA- Re

Ο Laurent Pochat-Cottilloux, CEO Life & Health – AXA- Re έδωσε το «παρών» στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece» και μίλησε για τη βελτίωση της αξίας που προσφέρεται στους πελάτες από τον κλάδο της ασφάλισης υγείας. Όπως υπογράμμισε, η βελτίωση της αξίας που προσφέρει ο κλάδος της ασφάλισης υγείας είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων των πελατών. Μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και την προσαρμογή στις ανάγκες των νεότερων γενεών, ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να προσφέρει πιο προσιτές, διαφανείς και εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας. Ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις μελλοντικές προκλήσεις στην υγειονομική περίθαλψη, όπως τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας με ιδιαίτερα ανησυχητική την παιδική παχυσαρκία, και τα περιστατικά διαβήτη, υπερχοληστερολαιμίας και υπέρτασης, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική άνοδο τα τελευταία 30 χρόνια.

Σημείωσε επίσης ότι σήμερα οι πελάτες του ασφαλιστικού κλάδου έχουν νέες και αυξημένες προσδοκίες: αναζητούν συνεχή υποστήριξη για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, προτιμούν υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και είναι κοντά στην τοπική τους κοινότητα, θέλουν ευκολότερη και πιο διαφανή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Σε όλες τις παραπάνω προσδοκίες, ο ασφαλιστικός κλάδος δεν ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, σύμφωνα με τον Laurent Pochat-Cottilloux. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν στο κοινό είναι δύσκολες στην πλοήγηση και γεμάτες με ιατρική ορολογία. Επιπλέον,  αδικαιολόγητη γραφειοκρατία ταλαιπωρεί τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς η διαδικασία ασφάλισης και αποζημίωσης είναι συχνά πολύπλοκη και χρονοβόρα. Οι πελάτες δεν μπορούν να κατανοήσουν εύκολα το κόστος των υπηρεσιών, ενώ υπάρχει έλλειψη ενοποίησης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων υγείας.

Όπως επισήμανε, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει λύσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με την αξιοποίηση των ταχέως αναπτυσσόμενων ψηφιακών οικοσυστημάτων υγείας. Για να ανταποκριθεί ο ασφαλιστικός κλάδος στις σύγχρονες απαιτήσεις, ο Laurent Pochat-Cottilloux επιπλέον πρότεινε την στόχευση σε νεότερες ηλικίες με προσαρμοσμένα, πιο προσιτά ασφαλιστικά προϊόντα. Τέλος, να γίνει καλύτερη αξιοποίηση της τηλεϊατρικής και σύνδεση με την ασφαλιστική αποζημίωση, προσφέροντας αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και μείωση του κόστους.

Αρχές για μια προσέγγιση Υγειονομικής Περίθαλψης που βασίζεται στην Αξία

Ο Anthony Cabrelli, Managing Director της BUPA

Ο Anthony Cabrelli, Managing Director της BUPA και Non-Executive Director της GeoBlue, μιλώντας στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece», τόνισε την σημασία της προσέγγισης της υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται στην αξία. Η αξία, όπως προτάθηκε από τους Michael Porter και Elizabeth Teisberg του Harvard Business School, ορίζεται ως τα αποτελέσματα υγείας που έχουν σημασία για τους πελάτες σε σχέση με το κόστος παράδοσής τους. Σύμφωνα με τον Cabrelli, η αύξηση της αξίας για τους πελάτες πρέπει να είναι ο κύριος στόχος των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η αξία δεν είναι ταυτόσημη με την εξοικονόμηση κόστους, ούτε αφορά απλώς την αύξηση της αποτελεσματικότητας ή την βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. Η μέγιστη αξία απαιτεί αναδιάρθρωση του τρόπου χρηματοδότησης και παροχής της υγειονομικής περίθαλψης.

Για να επιτευχθεί μια υγειονομική περίθαλψη βασισμένη στην αξία, ο Anthony Cabrelli προτείνει πέντε αρχές που μπορούν να βοηθήσουν τους χρηματοδότες και τους παρόχους υγείας να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν με επιτυχία να μεγιστοποιήσουμε την αξία. Η πρώτη αρχή είναι ο εντοπισμός των αναγκών του πελάτη ή ασθενούς και η οργάνωση της φροντίδας γύρω από μια ιατρική πάθηση ή συγκεκριμένες ομάδες πελατών με παρόμοιες ανάγκες. Η φροντίδα πρέπει να παρέχεται μέσω μιας ολοκληρωμένης μονάδας και μιας αφοσιωμένης διεπιστημονικής ομάδας που να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τον κύκλο φροντίδας. Η δεύτερη αρχή είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων και του κόστους για κάθε πελάτη, γιατί  χωρίς μέτρηση δεν μπορεί να αξιολογηθεί η αύξηση της αξίας. Η τρίτη αρχή είναι η μετάβαση σε ομαδοποιημένες πληρωμές για κύκλους περίθαλψης (value based or bundled payments), οι οποίες να προσαρμόζονται ανάλογα με το μείγμα των περιπτώσεων. Τα τρέχοντα μοντέλα πληρωμών για τις υπηρεσίες υγείας που ισχύουν σε πολλά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης δίνουν κίνητρα για υπερθεραπεία και αυξάνουν το κόστος, χωρίς να βελτιώνουν τα αποτελέσματα. Η τέταρτη και πέμπτη αρχή αφορούν την ενσωμάτωση της παροχής φροντίδας όσο το δυνατόν περισσότερο για να επιτραπεί η παροχή ολιστικής φροντίδας, καθώς και η επέκταση των υπηρεσιών που λειτουργούν καλά, ώστε να μπορούν να κοινοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να επηρεάσουν θετικά περισσότερους πελάτες.

Βασικοί παράγοντες που στηρίζουν όλες αυτές τις αρχές είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών και η ευθυγράμμιση των κινήτρων μεταξύ των επιχειρήσεων ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών. Παρά τις προκλήσεις στην εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στο σύνολό της, ο Cabrelli τόνισε ότι η εκκίνηση από τη μέτρηση των αποτελεσμάτων στις υπάρχουσες οδούς φροντίδας μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα προς την παροχή υγειονομικής περίθαλψης με βάση την αξία.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, του  PhARMA Innovation Forum, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων, καθώς και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών.

Υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου  για τους ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών σε όλη την Ευρώπη

Εύκολη, άμεση και απλή είναι η πρόσβαση των  ασφαλισμένων ασφαλιστικών εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζεται ο Όμιλος Affidea, σε ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης στην Ευρώπη. Ο ‘Ομιλος Affidea εξυπηρετεί καθημερινά έναν σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων που χρειάστηκε να μεταβούν στο εξωτερικό και αντιμετώπισαν πρόβλημα υγείας. Μεταξύ άλλων αξίζει να σημειωθεί ότι  έχει διαχειριστεί αιτήματα πελατών, καλύπτοντας αρκετές πόλεις της Ευρώπης, όπως Λισσαβόνα, Μιλάνο, Ρώμη, Γενεύη, Ζυρίχη, Λονδίνο, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, καθώς και  Κωνσταντινούπολη, Ζάγκρεμπ, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, κ.ά.

«Δυνατό σημείο» της Affidea άλλωστε είναι η ανάπτυξη της μεγάλης τεχνογνωσίας στον συντονισμό και στην εξυπηρέτηση του πελατολογίου της (ασφαλισμένοι ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιώτες, εργαζόμενοι και στελέχη επιχειρήσεων), γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να  ανταποκρίνεται ταχύτατα στην παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας μέσα από το ευρύ δίκτυό της, το οποίο καλύπτει 15 χώρες πανευρωπαϊκά. Δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους εξεταζόμενους της, λειτουργεί με σεβασμό, αξιοπιστία και καινοτομία και υιοθετεί πρακτικές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, τόσο για το σύνολο των πελατών της όσο και για τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται.

Επισημαίνεται ότι η Affidea (www.affidea.com) είναι ο κορυφαίος πάροχος στις υπηρεσίες Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας και Διαγνωστικής Απεικόνισης και Ακτινοθεραπείας στην Ευρώπη. H επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της σε συνδυασμό με τον κορυφαίο ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής που διαθέτει σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, την ανάγουν σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις ετησίως και υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες.

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους.

Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Ο Όμιλος Affidea αναπτύσσεται δυναμικά επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κέντρων και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του.

Στόχος της Affidea είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου διαγνωστικού κέντρου» με ψηφιακές διαδικασίες, που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιορίζουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Η Affidea ανήκει κατά πλειοψηφία στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), κορυφαίο επενδυτή στην Ευρώπη που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πάνω από εξήντα χρόνια παρουσίας στο χρηματιστήριο.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: