ΜΕΝΟΥ

Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ»!

Health Newsroom

Γράφει ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, διευθυντής ΕΣΥ, επιστημονικά υπεύθυνος ΩΡΛ Κλινικής ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ»

Tο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετρά σχεδόν δύο αιώνες ενεργής παρουσίας στο χώρο της Υγείας και η ύπαρξη του είναι στενά συνδεδεμένη με τον Δήμο της Αθήνας, καθώς θεμελιώθηκε το 1842 ως δημοτικό νοσοκομείο Αθηνών. Η Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ» ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ασθενούς τόσο στο πλαίσιο της γενικής εφημερίας για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όσο και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση χρονίων ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων.

Συγκεκριμένα, από την κλινική μας εξυπηρετούνται καθημερινώς τουλάχιστον 40 άτομα, καθώς συμμετέχουμε στην καθημερινή πρωινή εφημέρευση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και παράλληλα εξετάζονται ασθενείς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Μηνιαίως οι ασθενείς που θα εξεταστούν από το δυναμικό της κλινικής μας σε καθεστώς εφημερίας και τακτικού ελέγχου φτάνουν τους 800 και ετησίως τις 7.500.

Το σύνολο των ιατρείων μας διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους ασθενείς μας ακρίβεια στη διάγνωση και ταχύτητα στην αντιμετώπιση. Τόσο στα επείγοντα όσο και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία εφαρμόζουμε την αιχμή του δόρατος όσον αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται στους ασθενείς μας.

Με βάση την παθολογία του εκάστοτε ασθενούς, υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας άκαμπτης και εύκαμπτης ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπησης, ωτομικροσκόπησης, τυμπανομετρίας, τονικής ακοομετρίας, ωτοακουστικών εκπομπών και ακουστικών προκλητών δυναμικών. Με αποτέλεσμα, αφού τεθεί η διάγνωση, να είμαστε σε θέση να παρέχουμε την κατάλληλη θεραπεία στον ασθενή μας, είτε αυτή είναι συντηρητική είτε είναι χειρουργική.

Το δυναμικό της κλινικής μας είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το σύνολο των παθήσεων της τρέχουσας ΩΡΛ:

 • Από τις παθήσεις ρινός και παραρρινίων αντιμετωπίζονται οι οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του ρινικού βλεννογόνου, οξεία και χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, περιστατικά επιπλεγμένης ρινοκολπίτιδας, ρινική πολυποδίαση, όγκοι ρινός και παραρρινίων και ρινορραγίες με διενέργεια χημικού καυτηριασμού, ηλεκτροκαυτηριασμού ή χειρουργικής παρέμβασης.
 • Από τις παθήσεις της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του επείγοντος από ένα απλό περιαμυγδαλικό απόστημα έως παραμελημένα πλαγιοφαρυγγικά αποστήματα και επιγλωττίτιδες με επαπειλούμενο αεραγωγό που χρήζουν διενέργειας άμεσης τραχειοστομίας.
 • Από τις ωτολογικές παθήσεις αντιμετωπίζονται φλεγμονές του έξω και του μέσου ωτός, οξείες ή χρόνιες, όπως η χολοστεατωματώδης ή μη μέση ωτίτιδα. Ενώ διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται παθήσεις προσθίου, οπισθίου λαβυρίνθου, ακουστικού νεύρου, αιθουσαίου και προσωπικού νεύρου.
 • Από τις λαρυγγολογικές παθήσεις αντιμετωπίζονται οι οξείες ιογενείς και μικροβιακές φλεγμονές, αλλά και χρόνιες φωνοτραυματικές αλλοιώσεις ή περιστατικά λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης.
 • Από τις παθήσεις κεφαλής και τραχήλου αντιμετωπίζονται εν τω βάθει τραχηλικές φλεγμονές και αποστήματα, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι κεφαλής και τραχήλου, παθήσεις και όγκοι των μείζονων και ελάσσονων σιελογόνων αδένων, ενώ ιδιαίτερη είναι η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση νοσημάτων του θυρεοειδούς αδένα.

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στα ειδικά ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια που στελεχώνονται από το εξειδικευμένο προσωπικό της κλινικής. Συγκεκριμένα:

 • Το Νευρο-ωτολογικό Ιατρείο, όπου διενεργούνται όλες οι εξετάσεις ελέγχου της ακοής και της ισορροπίας και ειδικότερα: τυμπανομετρία, ακουστικά αντανακλαστικά μυός αναβολέα, έλεγχος λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας, τονική ακοομετρία, ομιλητική ακοομετρία, ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, ηλεκτρο-βιντεο-νυσταγμογραφία.
 • Το Ιατρείο Διαταραχών Φωνής και Κατάποσης όπου διερευνώνται ασθενείς με δυσφωνία, φωνοτραυματικές βλάβες και διαταραχές κατάποσης οφειλόμενες σε ογκολογικές και νευρολογικές παθήσεις, ενώ υπάρχει μακρά και αγαστή συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ και ειδικό συνεργάτη λογοθεραπευτή.
 • Το Ογκολογικό Ιατρείο Κεφαλής & Τραχήλου, στο οποίο πραγματοποιείται διεπιστημονική προσέγγιση του ογκολογικού ασθενούς, ενώ τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών ακολουθεί η μακρά παρακολούθηση σύμφωνα με τις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Το Ιατρείο Αλλεργικής Ρινίτιδας, όπου παραπέμπονται ασθενείς με ωτορινολαρυγγολογικές αλλεργικές παθήσεις όπως αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική ρινοκολπίτιδα. Πραγματοποιούνται ενδοσκοπικές εξετάσεις ρινός – ρινοφάρυγγα – φάρυγγα – λάρυγγα και ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests) με σειρά 50 αλλεργιογόνων ουσιών.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ» ξεπερνούν κατά πολύ τις δραστηριότητες της τρέχουσας ΩΡΛ, ήτοι, πέραν των επεμβάσεων όπως αμυγδαλεκτομές, αδενοειδεκτομές και ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος, διενεργούνται ενδοσκοπικές επεμβάσεις χειρουργικής των παραρρινίων (FESS), ακόμα και σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιστατικά που είχαν υποβληθεί σε παρόμοια επέμβαση αλλαχού στο παρελθόν, που αυξάνει κατά πολύ το συντελεστή δυσκολίας της επέμβασης.

Καθημερινές είναι και οι επεμβάσεις μικρολαρυγγοσκόπησης για την αντιμετώπιση καλοήθων βλαβών του λάρυγγα ή με προσθήκη laser για την αντιμετώπιση κακοήθειας. Διενεργούνται ωτολογικές επεμβάσεις από την απλή τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού στην πολύπλοκη τυμπανοπλαστική. Παράλληλα, την ευρεία γκάμα μας συμπληρώνει η εμπειρία μας σε μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις, που περιλαμβάνει την επιπολής και ολική παρωτιδεκτομή, την εκτομή υπογναθίου αδένα, βραγχιακών κύστεων, κύστεων θυρεογλωσσικού πόρου, την ολική λαρυγγεκτομή, τον λεμφαδενικό καθαρισμό, την ολική θυρεοειδεκτομή.

Ποια είναι τα προβλήματα

Σαφώς η καθημερινότητα δεν είναι ανέφελη, καθώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προεξάρχοντα την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Η υποστελέχωση της Κλινικής επηρέασε το προηγούμενο διάστημα την πλήρη ανάπτυξη των εξειδικευμένων ιατρείων και κατά συνέπεια την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στον πολίτη. Τέλος, η υποχρηματοδότηση, που μεταφράζεται σε έλλειψη εξειδικευμένου εξοπλισμού αιχμής, περιορίζει τις διαγνωστικές ικανότητες που δυνητικά έχει το ΕΣΥ.

Το προσωπικό της ΩΡΛ Κλινικής

Το προσωπικό της Κλινικής απαρτίζουν οι εξής:

 • Αριστείδης Χρυσοβέργης, διευθυντής ΕΣΥ, επιστημονικά υπεύθυνος ΩΡΛ Τμήματος
 • Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, διευθυντής ΕΣΥ, υπεύθυνος Νευρο-Ωτολογικού Εργαστηρίου
 • Ιωάννης Καρελάς, επιμελητής Β΄
 • Αικατερίνη Δεμάγκου, επιμελήτρια Β΄, επικουρική ιατρός
 • Σοφία Αθανασίου, ειδικευόμενη ΩΡΛ
 • Ευσταθία Νικολοπούλου, ειδικευόμενη ΩΡΛ
 • Ζαχαρούλα Γκουτζάνη, ειδικευόμενη ΩΡΛ
 • Βερονίκη Αστρακά, ειδικευόμενη ΩΡΛ
 • Χριστιάνα Σταύρου, ειδικευόμενη ΩΡΛ
 • Μαρία Καραμαλή, ειδικευόμενη ΩΡΛ
 • Σοφία – Ελισάβετ Μακρή, προϊσταμένη νοσηλεύτρια

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ

Ο Αριστείδης Χρυσοβέργης είναι διευθυντής, επιστημονικά υπεύθυνος Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Η Ελπίς». Το 2006 ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή του στην Ωτορινολαρυγγολογία. Το 2010 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στη μελέτη των νεοπλασμάτων του λάρυγγος στο ΕΚΠΑ και το 2018 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας στο ΕΑΠ. Από το 2006 έως τον 4ο/2023 υπηρέτησε στην Α’ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου μέχρι την ανάληψη της Διεύθυνσης της ΩΡΛ Κλινικής του «Ελπίς». Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 75 δημοσιεύσεων σε peer-reviewed ιατρικά περιοδικά, με 1.085 citations και h-index 14 ( google scholar). Έχει επίσης συμμετάσχει στη συγγραφή κεφαλαίων σε ελληνικά ιατρικά βιβλία, σε δημοσιεύσεις σε peer-reviewed ελληνικά περιοδικά, καθώς και σε σημαντικό αριθμό ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Τέλος, έχει περισσότερες από 100 ομιλίες ως προσκεκλημένος ομιλητής. Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ενδοσκοπική χειρουργική και την ογκολογία κεφαλής και τραχήλου.

Για μεγέθυνση πατήστε ΕΔΩ

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: