ΜΕΝΟΥ

Χρυσό βραβείο για την Affidea για τις επικοινωνιακές δράσεις Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας στα PR Awards!

Health Newsroom

Ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea διακρίθηκε για την στρατηγική επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων σχετικά με τις δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα PR Awards 2024, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου από την Boussias Events, με παρουσία 350 εκπροσώπων εταιρειών, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων.

Στόχος των βραβείων είναι η αναγνώριση των κορυφαίων και πιο καινοτόμων έργων στον χώρο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα, μέσω της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από εξειδικευμένη κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 31 διακεκριμένοι εκπρόσωποι εταιρειών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Affidea σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα «Best PR Campaign» και κατέκτησε το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία δραστηριοποίησής του, Health, Pharma & Wellness.

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, στο πλαίσιο στρατηγικού πλάνου, επενδύει σε πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της Πρόληψης και την Προαγωγή της υγείας, με στόχο την εξοικείωση του γενικού πληθυσμού με τα οφέλη των προληπτικών ελέγχων και την ανάπτυξη του αλφαβητισμού σε θέματα φροντίδας της υγείας (health literacy).

Η στρατηγική πρόληψης της Affidea έχει στόχο να γίνει προορισμός και brand επιλογής για εξετάσεις πρόληψης, με άξονες την ενημέρωση και εκπαίδευση με καμπάνιες που επικεντρώνονται σε θέματα υγείας, την έγκαιρη ανίχνευση με διενέργεια δωρεάν check up, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την ενεργή διαχείριση της υγείας από τους εξεταζόμενους, καθώς και τις συνεργασίες με εταιρείες και συνεργαζόμενους φορείς για εξατομικευμένα προγράμματα πρόληψης (brand partnerships).

Χαρακτηριστικό είναι ότι το παραδοσιακό μοντέλο της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη υφίσταται μια αξιοσημείωτη στροφή, κάτι που τεκμηριώνεται από πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα: oι εξεταζόμενοι δεν είναι πια παθητικοί λήπτες ιατρικών υπηρεσιών, αλλά συμμετέχουν ενεργά και λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, επιλέγοντας παρόχους υγειονομικής φροντίδας με κριτήρια όπως η ποιότητα και η αξιοπιστία. Επιπλέον, η συμπεριφορά των καταναλωτών στρέφεται σταδιακά προς την πρόληψη, επενδύοντας όλο και περισσότερο σε προληπτικά μέτρα, τροποποιήσεις του τρόπου ζωής και υπηρεσίες ευεξίας για την διατήρηση της βέλτιστης υγείας και την πρόληψη μελλοντικών ασθενειών.

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης µε τους εξεταζόμενους, εστιάζοντας στην κατανόηση των αναγκών τους. Πρωτοπορούν και επενδύουν στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας την μέγιστη υποστήριξη στους εξεταζόμενους που τα επιλέγουν, παρέχοντάς τους υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.


Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

 Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Ο Όμιλος Affidea αναπτύσσεται δυναμικά, επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κέντρων και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του. Στόχος της Affidea είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου διαγνωστικού κέντρου» με ψηφιακές διαδικασίες, που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιορίζουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον.

www.kornilios.photography

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: