ΜΕΝΟΥ

Τι προβλέπουν τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια για τη χρέωση 1 έως 3 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ;

Από την 1η Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή το νέο μέτρο στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με το οποίο, οι δικαιούχοι περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, θα πληρώνουν από 1 έως 3 ευρώ για τη διενέργεια εξετάσεων ανά παραπεμπτικό, στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τα εργαστήρια και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς.

Πιο συγκεκριμένα ο ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ θα καταβάλει 1 ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών (κοινώς αίμα-ούρα) και 3 ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών εξετάσεων (υπέρηχο, αξονική, μαγνητική, ακτινογραφία κτλ).

Σε περίπτωση που σε ένα παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ συνυπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά ποσά καταβολής, τότε ο ασφαλισμένος θα πληρώνει το υψηλότερο ποσό, ενώ υπάρχουν και ασθενείς συγκεκριμένων ομάδων, που απαλλάσσονται από το μέτρο. Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν από 1 έως 3 ευρώ ανάλογα την εξέταση, λαμβάνουν απόδειξη, ενώ το ποσό απαλλάσσεται από Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 22.

Η νέα αυτή δαπάνη πληρώνεται επιπλέον της συμμετοχής που καταβάλλει ο ασφαλισμένος.

Τι γίνεται όμως με τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τις χρεώσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ;

Στην αγορά διατίθενται πληθώρα ιδιωτικών ασφαλιστηρίων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με διάφορα πακέτα τυποποιημένων και μη τυποποιημένων καλύψεων και με συνήθεις παροχές τις επισκέψεις σε ιατρούς και τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Ορισμένες βασικές διαφορές είναι ο τρόπος και τα ποσοστά αποζημίωσης και η ύπαρξη του δημόσιου ταμείου.

Ορισμένα ασφαλιστήρια λειτουργούν ανεξάρτητα από το δημόσιο ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος, με ή και χωρίς παραπεμπτικό γιατρού, διενεργεί διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα ή μη διαγνωστικά κέντρα και αποζημιώνεται τη δαπάνη απευθείας ή απολογιστικά. Δεν εξετάζεται η ύπαρξη δημόσιου ταμείου.

Ορισμένα ασφαλιστήρια όμως λειτουργούν με προϋπόθεση την ύπαρξη δημόσιου ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος, για να διενεργήσει διαγνωστικές εξετάσεις, πρέπει να επισκεφθεί έναν ιατρό, του δικτύου της εταιρείας ή/και ανεξάρτητο, και να του συνταγογραφήσει μέσω ΕΟΠΥΥ. Σε αυτή την περίπτωση τα ασφαλιστήρια, συνήθως αποζημιώνουν την δαπάνη της ιατρικής επίσκεψης και τη δαπάνη της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι εδώ ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει τίποτα και παράλληλα εξυπηρετείται άμεσα με ραντεβού.

Είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάσεων μέσω ΕΟΠΥΥ, τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν μεγάλες αναμονές, με αποτέλεσμα να λήγει το παραπεμπτικό. Παρατηρείται ότι οι πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, έχουν προτεραιότητα στα ραντεβού.

Το νέο μέτρο της χρέωσης από 1 έως 3 ευρώ, είναι μια νέα παράμετρος και αποτελεί μια γόνιμη συγκυρία για ουσιαστική συζήτηση. Θα προτείναμε στους φίλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να επικοινωνήσουν με πελάτες και να συζητήσουν σχετικά με τις δαπάνες που καταβάλλουν ετησίως για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: