ΜΕΝΟΥ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον κλάδο 2 Ασθένειες;

Health Newsroom

Του Κώστα Παπαϊωάννου

Οι ασφαλίσεις ασθενειών μαζί με τις ασφαλίσεις συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών παροχών και την κάλυψη των φυσικών καταστροφών, είναι οι σημαντικότεροι κλάδοι ασφαλίσεων σήμερα, προκειμένου να εξαλειφθεί το κενό προστασίας των πελατών μας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΑΕΕ, κυρίου Αλ. Σαρρηγεωργίου, στην εκδήλωση της ΕΑΕΕ «Γεφυρώνοντας το κενό προστασίας για ένα ασφαλέστερο αύριο».

Οι ασφαλίσεις που αφορούν τις ασθένειες μπορεί να καλυφθούν είτε με προϊόντα του κλάδου ασφαλίσεων ζωής, είτε με προϊόντα των κλάδων γενικών ασφαλίσεων!

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τις ελάχιστες γνώσεις που θα πρέπει να έχετε σχετικά με τον κλάδο 2 Ασθένειες, των γενικών ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν.4364/2016 (Solvency II), άρθρο 4 β, ο κλάδος 2 Ασθένειες, περιλαμβάνει τα εξής:

1. περιοδικές παροχές

2. κατ’ αποκοπήν παροχές

3. συνδυασμούς των ανωτέρω

Ποιες παροχές ασφαλίσεων ασθένειας μπορούμε να βρούμε στην αγορά σήμερα;

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Καλύπτονται οι δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (αμοιβές γιατρών, φάρμακα, εργαστηριακές ή διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ.) Συνήθως προβλέπεται:

 • συμμετοχή του ασφαλισμένου ή
 • απαλλαγή του ασφαλισμένου από το κόστος περίθαλψης,
 • ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, ή/και
 • συνδυασμός των πιο πάνω.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Καλύπτονται οι δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλισμένου εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας ή τοκετού. Στις δαπάνες αυτές συνήθως περιλαμβάνονται:

 • τα έξοδα δωματίου και τροφής,
 • τα έξοδα χειρουργείου,
 • τα έξοδα για εξετάσεις, φάρμακα κ.α.,
 • αμοιβές γιατρών.

Σε κάποια προγράμματα δεν καλύπτονται πλέον οι δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης λόγω τοκετού. Προβλέπεται όμως επίδομα μητρότητας.

Σε αρκετές περιπτώσεις νοσοκομειακής περίθαλψης συνήθως προβλέπεται:

 • συμμετοχή του ασφαλισμένου ή απαλλαγή του ασφαλισμένου από το κόστος νοσηλείας,
 • ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για το σύνολο των δαπανών,
 • ανώτατο όριο ευθύνης για τις επιμέρους δαπάνες, ή/και
 • συνδυασμός των πιο πάνω.

Επίσης, σε περίπτωση κάλυψης των δαπανών περίθαλψης από τον κύριο φορέα ασφάλισης του πελάτη, ενδέχεται να προβλέπεται χειρουργικό ή νοσοκομειακό επίδομα.

Νοσοκομειακό επίδομα

Καταβολή ημερησίου επιδόματος για κάθε ημέρα νοσηλείας του ασφαλισμένου εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών.

Χειρουργικό επίδομα

Καταβολή εφάπαξ επιδόματος για κάθε χειρουργική επέμβαση, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών. Εξαρτάται φυσικά, από το είδος της χειρουργικής επέμβασης.

Περαιτέρω καλύψεις του κλάδου ασθένειας

Μπορεί επιπλέον να προβλέπεται η κάλυψη και παροχή επιδόματος ανάρρωσης, η κάλυψη σοβαρών ασθενειών με παροχή κεφαλαίου σε περίπτωση που επέλθει κάποια από αυτές, η επείγουσα μεταφορά ασθενούς, οι διαγνωστικές εξετάσεις, τα έξοδα χημειοθεραπείας ή και τα έξοδα ανοσοθεραπείας, καθώς και άλλες καλύψεις.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση καθορίζονται σαφώς τα όρια των ανώτατων παροχών των εταιριών και τα ποσά απαλλαγών των πελατών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις στην αγορά σήμερα υπάρχουν εταιρίες που είτε καλύπτουν το κόστος νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, είτε έχουν νοσοκομεία με τα οποία συνεργάζονται, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις εταιριών με ιδιόκτητα νοσοκομεία και εξεταστικά/διαγνωστικά κέντρα.

Ποια ήταν η παραγωγή του κλάδου 2 ασθενειών το 2023
Το 2023 έκλεισε με σημαντική αύξηση της παραγωγής αυτού του κλάδου, της τάξης του 28%, ή σε ασφάλιστρα που αναλογούν σε περίπου 474 εκατομμύρια ευρώ!

Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οφείλετε στο ότι συνήθως πλέον στην αγορά δεν προωθούνται τα προϊόντα νοσοκομειακών παροχών του κλάδου ζωής, αλλά προτιμούνται τα νοσοκομειακά προϊόντα του κλάδου 2 των κλάδων γενικών ασφαλίσεων.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται επί μέρους εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με τα προϊόντα που αφορούν τον κλάδο 2 ασθενειών, από τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεστε, προκειμένου να γνωρίσετε επακριβώς τα όρια κάλυψης των πελατών σας και το εύρος της κάλυψης, σε κάθε περίπτωση!


Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων, με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.
Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, που αφορά τις πιστοποιήσεις της ΤτΕ στα προϊόντα Unit Linked και «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022, που αφορά τις υποχρεωτικές γνώσεις και τις πιστοποιήσεις γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει επιπλέον συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal.
Συνεργάζεται ως ειδικός επιστήμονας, για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και διδάσκει το μάθημα της Ασφάλισης στο ΜΒΑ Τραπεζικής και Ασφαλιστικής Διοίκησης, καθώς και σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ. Επιπλέον συνεργάζεται και διδάσκει στο ΕΙΑΣ και στο ΕΤΙ (Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο – ΕΕΤ), καθώς και σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: