ΜΕΝΟΥ
Σύμφωνο για τις δεξιότητες: Μια νέα εταιρική σχέση για την προώθηση των δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας

Σύμφωνο για τις δεξιότητες: Μια νέα εταιρική σχέση για την προώθηση των δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας

Health Newsroom

Χθες, με την υποστήριξη της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης της Υγείας (EHMA) και άλλοι εταίροι εγκαινίασαν μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για την επανειδίκευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Στον τομέα της υγείας εργάζονται 15 εκατομμύρια άτομα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 7% του συνολικού εργατικού δυναμικού και σχεδόν το 4% του πληθυσμού της ΕΕ. Η σύμπραξη θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υγειονομικό προσωπικό και πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ δήλωσε σχετικά: «Η νέα σύμπραξη για την υγεία, στο πλαίσιο του συμφώνου για τις δεξιότητες, φέρνει σε επαφή διάφορους φορείς με στόχο να προσδιοριστούν οι αναγκαίες δεξιότητες αλλά και το πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες. Απαιτείται επειγόντως υψηλό επίπεδο επενδύσεων στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και τη στήριξη της κατάρτισης της επόμενης γενιάς εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Επ’ ευκαιρία της ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων για το 2023, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ελλείψεις προσωπικού και δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουν πολλοί τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.»

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής: «Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας αποτελούν τον πυρήνα των συστημάτων υγείας μας. Από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, επιτελούν σε καθημερινή βάση ζωτικής σημασίας έργο. Η αφοσίωση και η ανθεκτικότητά τους αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Αυτή η ουσιαστικής σημασίας σύμπραξη που ανακοινώνουμε σήμερα [σ.σ. χθες] έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία διαπιστώνουμε αυξανόμενες ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που ασκεί πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγείας. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στο να αποκτήσει το υγειονομικό προσωπικό τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση των νέων προκλήσεων και της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ θα συμβάλει και στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών. Το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.»

Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Συμπεριλαμβανομένης της σύμπραξης που εγκαινιάστηκε χθες, η Επιτροπή στηρίζει ήδη 14 συμπράξεις μεγάλης κλίμακας σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής, περισσότεροι από 1.000 οργανισμοί έχουν δεσμευτεί να επανεκπαιδεύσουν περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει επίσης στο να διασφαλιστεί ότι έως το 2030 τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης κάθε χρόνο.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύμπραξη δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας είναι διαθέσιμες εδώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: