ΜΕΝΟΥ

Πόσα εκατομμύρια αποζημιώσεις κατέβαλλαν τα ασφαλιστήρια υγείας το 2022;

Health Newsroom

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων υγείας, της Ένωσης Ασφαλιστικών Eταιρειών Ελλάδος, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις για το έτος 2022 είναι οι εξής:

Στις ατομικές ασφαλίσεις υγείας καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 416.720.366 ευρώ, εκ των οποίων τα 398.361.909 εκ. ευρώ αφορούσαν νοσοκομειακές καλύψεις και τα 18.358.457 εκ. ευρώ αφορούσαν εξωνοσοκομειακές καλύψεις.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις υγείας καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 193.697.374 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 152.388.227 εκ. ευρώ αφορούσαν νοσοκομειακές καλύψεις και τα 41.309.147 εκ. ευρώ αφορούσαν εξωνοσοκομειακές καλύψεις.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων ατόμων ανέρχεται σε 1.139.598 εκ. άτομα σε ατομικές ασφαλίσεις και σε 1.438.060 εκ. άτομα σε ομαδικές ασφαλίσεις.

Το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν ανέρχεται σε 610.417.740 εκ. ευρώ για το 2022 έναντι των 588.647.161 εκ. ευρώ για το 2021.

Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από 16 ασφαλιστικές εταιρείες, που ασκούν δραστηριότητα στις Ασφαλίσεις Ζωής-Κλάδος 1 και στις Γενικές Ασφαλίσεις- Κλάδος 2-Ασθένειες, για ασφαλιστήρια υγείας με νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές καλύψεις.

Ενημερωθείτε για τα οφέλη των ασφαλίσεων υγείας από τον προσωπικό σας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής


Διαβάστε ΕΔΩ και ΕΔΩ 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: