ΜΕΝΟΥ

Ποιες είναι οι θέσεις της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος για τον προσωπικό γιατρό!

Του Άρη Μπερζοβίτη

Η ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη να επιλέγει ο πολίτης ως προσωπικό του γιατρό τον γιατρό του, ακόμη και αν δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί μια
κατάκτηση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, αφού αποτελούσε μια διαχρονική απαίτηση να έχει κάθε παθολόγος, συμβεβλημένος ή μη, πρόσβαση στον ιατρικό
φάκελο του ασθενούς. Δηλώνουμε παρόντες στη συνέχιση του διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα ζητήματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσον αφορά τη συμμετοχή των παθολόγων.

Δηλώνουμε ότι δεν συμφωνούμε με την ένταξη αγροτικών γιατρών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού με εξαίρεση άγονες περιοχές. Κρίνουμε απαραίτητη τη θέσπιση ισχυρών οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων γιατρών για εκπαίδευση στην παθολογία. Απαιτούμε αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες εργασίας των παθολόγων στον δημόσιο τομέα με
βελτιώσεις των συμβάσεων και παύση των υποχρεωτικών μετακινήσεων παθολόγων από τις θέσεις στις οποίες έχουν προσληφθεί σε άλλες υγειονομικές μονάδες και μάλιστα εκτός νομού.

Τέλος απαιτούμε να σταματήσει η εξίσωση των παθολόγων με τους γενικούς γιατρούς αφού είναι απόλυτα διακριτά τα καθήκοντά τους και πρόκειται για 2 διαφορετικές ειδικότητες, αλλά να
προκηρύσσονται ξεχωριστά οι θέσεις παθολόγων και γενικών ιατρών.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: