ΜΕΝΟΥ

Ποιες δαπάνες αποζημιώνουν ΕΟΠΥΥ και Ιδιωτική Ασφάλιση για Αποκλειστική Νοσοκόμα;

Μια Αποκλειστική Νοσοκόμα παρέχει σημαντικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως σε ασθενείς που νοσηλεύονται με βαριές περιπτώσεις, που δεν έχουν συνοδούς, ή που έχουν συνοδούς αλλά είναι αδύνατο να παρευρίσκονται στο νοσοκομείο λόγω εργασίας και υποχρεώσεων, ή ακόμα και που δεν γνωρίζουν πως να περιποιηθούν έναν χειρουργημένο ασθενή.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών:

Αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών Αποκλειστικής Νοσοκόμας σε Κρατικά Νοσοκομεία δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και τα μέλη της οικογένειας τους, που δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης. Οι ανασφάλιστοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για Αποκλειστική Νοσοκόμα.

Η αναγνώριση απόδοσης της δαπάνης για αποκλειστική νοσοκόμα, αφορά ασθενείς με βαριά γενική κατάσταση, για τους οποίους απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας και ορίζεται σε 30 ευρώ για κάθε νύκτα τις καθημερινές και σε 45 ευρώ τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας αποζημιώνεται συνολικά μέχρι 12 νύχτες. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Αυτό σημαίνει ότι ο/η ασθενής λαμβάνει μερική αποζημίωση, δεδομένου ότι η χρέωση για μια 8ωρη βάρδια μπορεί να κοστίζει ακόμα και από 60-70-80 ευρώ και άνω, καθώς διαμορφώνεται ανάλογα την ώρα, τις αργίες, τα σαββατοκύριακα, το περιστατικό κτλ. Η αποζημίωση δίδεται απολογιστικά, δηλαδή αφού πληρώσει ο ασθενής, καταθέτει τα παραστατικά ψηφιακά στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση ασθενών με κινητικά προβλήματα η αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας δύναται να καλύπτει το σύνολο της νοσηλείας του δικαιούχου που έχει χρόνια πάθηση ή αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω από επιτροπή ΚΕΠΑ.

Προϋποθέσεις και απαραίτητα έγγραφα για τη αποζημίωση είναι η επικυρωμένη ιατρική βεβαίωση του Διευθυντή της κλινικής του Κρατικού Νοσοκομείου για την αναγκαιότητα χρήσης της Αποκλειστικής Νοσοκόμας, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, το εξιτήριο και οι φωτοτυπίες υποχρεωτικών εγγράφων. (δείτε εδώ αναλυτικά)

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων:

Σε περίπτωση νοσηλείας σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο, καλύπτονται οι δαπάνες για Αποκλειστική Νοσοκόμα, εφόσον είναι ιατρικά επιβεβλημένο και παρέχονται απο επαγγελματία νοσηλευτή/τρια.

Η αποζημίωση συνήθως αφορά την αμοιβή μίας 8ωρης βάρδιας ανά ημέρα με ανώτατο όριο συγκεκριμένων ημερών και μέχρι τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου. Υπάρχουν και ασφαλιστήρια που αποζημιώνουν με όριο ημερών την αποκλειστική νοσοκόμα στο σπίτι, εφόσον ο ασφαλισμένος εξέλθει του νοσοκομείου. Όλα τα ασφαλιστήρια δεν είναι ίδια.

Προϋποθέσεις για την κάλυψη είναι η έγγραφη έγκριση του θεράποντα ιατρού και το περιστατικό να μην ανήκει σε ειδικές εξαιρέσεις ή το περιστατικό να μην ανήκει στην κατηγορία ασθενειών που αποζημιώνονται με χρονική αναμονή, εάν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής.

Τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία συνήθως έχουν μια επικυρωμένη λίστα για Αποκλειστικές Νοσοκόμες με αριθμό μητρώου από το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο ο/η ασθενής μπορεί να επιλέξει και τη δική του, πάντοτε όμως σε συνεννόηση με το εκάστοτε θεραπευτήριο, διότι κάποια θεραπευτήρια δέχονται και κάποια προτιμούν μόνο από τη λίστα που συνεργάζονται. Ο ΕΟΠΥΥ δεν παρέχει αποζημίωση για Αποκλειστική στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Συνήθως και όχι περιοριστικά οι δαπάνες για τις υπηρεσίες αποκλειστικής, δεν προστίθενται στο τελικό τιμολόγιο που προκύπτει κατά την έξοδο. Επειδή η συναλλαγή του ασφαλισμένου με την Αποκλειστική Νοσοκόμα είναι «προσωπική», συνήθως ο ασφαλισμένος αφού πληρώσει, καταθέτει τα παραστατικά στην ασφαλιστική εταιρεία και αποζημιώνεται απολογιστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ασφαλιστήριο.

Και εδώ το κόστος των υπηρεσιών διαμορφώνεται ανάλογα την ώρα και την ημέρα της βάρδιας. Πιο συγκεκριμένα μια 8ωρη βραδινή βάρδια Αποκλειστικής Νοσοκόμας μέσα σε ένα Ιδιωτικό Νοσοκομείο μπορεί να κοστίζει ακόμα και γύρω στα 90-95 ευρώ και άνω και μπορεί να προσαυξάνεται και 40% σε αργίες και σαββατοκύριακα.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο, συνήθως ειδική μνεία αποζημίωσης για Αποκλειστική Νοσοκόμα στα ασφαλιστήρια δεν προβλέπεται.

Είθισται ο ασφαλισμένος να αποζημιώνεται ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό, για κάθε ημέρα νοσηλείας και για κάθε χειρουργείο, με προϋποθέσεις. Το ποσόν αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ασφαλισμένος όπως επιθυμεί.

Η ιδιωτική ασφάλιση δύναται να συμπληρώνει τη δημόσια ασφάλιση.

Ενημερωθείτε αναλυτικά και ασφαλίστε την υγεία σας στον προσωπικό σας διαμεσολαβητή.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: