ΜΕΝΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου – Ασφαλείς εξετάσεις και για παιδιά στα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea!

Health Newsroom

Το Dose Excellence είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Affidea με σκοπό την πραγματοποίηση εξετάσεων αξονικής τομογραφίας με όσο το δυνατόν χαμηλότερη εφικτή δόση στους εξεταζόμενους, διατηρώντας την ποιότητα της διαγνωστικής εικόνας. Το Dose Excellence ξεκίνησε το 2014 και σήμερα εφαρμόζεται σε 13 χώρες του Ομίλου Affidea στην Ευρώπη, με περίπου 140 συνδεδεμένα συστήματα αξονικών τομογράφων. Όλα τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea στην Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι τα μόνα ιατρικά κέντρα που το εφαρμόζουν πανελλαδικά, με πιστοποίηση 5 αστέρων από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (ESR).

Μειωμένη δόση ακτινοβολίας για τους εξεταζόμενους, πολύ χαμηλότερη από τα εθνικά επίπεδα αναφοράς

 H Affidea είναι ο μόνος πάροχος υπηρεσιών υγείας που καταγράφει και παρακολουθεί δεδομένα σχετικά με την δόση ακτινοβολίας σε πραγματικό χρόνο (real time data) για όλους τους αξονικούς τομογράφους και εξεταζόμενους, σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Το πρόγραμμα Dose Excellence χρησιμοποιεί γι’ αυτόν τον σκοπό καθώς και για τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης αντίστοιχα, πρωτοποριακό ψηφιακό λογισμικό, εξατομικεύοντάς την ανάλογα με τον εξεταζόμενο/η.

Επιπλέον, είναι ο μοναδικός πάροχος υγείας που έχει θεσπίσει επίπεδα αναφοράς της δόσης ακτινοβολίας ανά ανατομική περιοχή, κλινική ένδειξη και δείκτη μάζας σώματος στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, εξελίσσοντας τις οδηγίες από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές οι οποίες δημοσιεύουν όρια κυρίως ανά ανατομική περιοχή. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιατρικών διαδικασιών προς όφελος εξεταζομένων και θεραπόντων ιατρών, η Affidea έχει ορίσει όρια δόσης ακτινοβολίας κατώτερα από τα εθνικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς – όρια που ορίζει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Ευκαιρία ενημέρωσης και αφύπνισης είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Παιδικού Καρκίνου

Η 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, τιμώντας όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου, αναγνωρίζοντας τον πόνο και τις δυσκολίες τους, και ευαισθητοποιώντας την παγκόσμια κοινότητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), υπολογίζεται ότι 400.000 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 0-19 ετών διαγιγνώσκονται με κάποια μορφή καρκίνου ετησίως.

 Σε αντίθεση με αυτούς των ενηλίκων, οι παιδικοί καρκίνοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα αίτια. Παρά την πληθώρα μελετών για τον εντοπισμό των αιτιολογικών παραγόντων του παιδικού καρκίνου, για ελάχιστους τύπους εξ αυτών η εκδήλωση συσχετίστηκε ή αποδόθηκε ευθέως με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες ή συνήθειες του τρόπου ζωής. Όσον αφορά δε στην κληρονομικότητα, με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, μόνο το 10% περίπου όλων των παιδιών με καρκίνο φαίνεται να είχε προδιάθεση λόγω γενετικών παραγόντων. Ορισμένες χρόνιες λοιμώξεις, όπως οι λοιμώξεις από τους ιούς HIV ή Epstein-Barr και η ελονοσία αποτελούν παράγοντες κινδύνου για παιδικό καρκίνο, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ασφαλείς εξετάσεις και για παιδιά για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

Μολονότι είναι δύσκολο να προληφθεί ο παιδικός καρκίνος, η έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών με καρκίνο έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των παιδιών αυτών.

Προτεραιότητα στην Affidea είναι η φροντίδα και ασφάλεια των ανήλικων εξεταζόμενων. Η δέσμευση για την φροντίδα τους περιλαμβάνει την διαχείριση της έκθεσής τους στη δόση ακτινοβολίας κατά την διάρκεια ιατρικών εξετάσεων με την χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών, καθώς και το Dose Excellence. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα πρωτόκολλα εξετάσεων χαμηλής δόσης για παιδιά, ώστε η ποιότητα των εικόνων να είναι ικανοποιητική, να περιορίζεται η περιοχή που εξετάζεται με βάση το κλινικό ερώτημα και η εξέταση να εφαρμόζεται μόνον όταν θεωρείται απολύτως απαραίτητη.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: