ΜΕΝΟΥ

Ξεκινάει το πρόγραμμα SymbIASIS 2024 με 17 νοσοκομεία και κλινικές που θα στηρίξουν νεοφυείς επιχειρήσεις!

Health Newsroom

Το πρόγραμμα έρχεται να συνδέσει νοσοκομεία και νεοφυείς επιχειρήσεις. Προθεσμία για συμμετοχή στο πρόγραμμα έως 28 Ιουνίου 2024.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα επιτάχυνσης SymbIASIS, που υλοποιείται από το EIT Health και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ (CeHA) και το JOIST Park, ξεκινάει τον 3ο κύκλο δράσεων του για το 2024. Νοσοκομεία / μονάδες υγείας και νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο SymbIASIS, μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο έως 28 Ιουνίου 2024.

Στόχος του SymbIASIS (=Συμβίωση + Ίασις) είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ νοσοκομείων και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, η δικτύωση και διερεύνηση συνεργασιών ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η αρχική πρόβλεψη ήταν το πρώτο έτος του προγράμματος να ξεκινήσει ο διάλογος και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και των ambassadors, ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητά τους για τη δημιουργία πιλοτικών έργων (π.χ. εκπαίδευση σε θέματα IP/CE/MDR/Procurement) και η έναρξη 4 προ-πιλοτικών έργων.

Όμως, το SymbIASIS ξεπέρασε κατά πολύ τους αρχικούς στόχους και καθιερώθηκε ως ο πρώτος επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έρχεται να συνδέσει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, νοσοκομεία και νεοφυείς επιχειρήσεις. Μια πρώτη μεγάλη επιτυχία του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος είναι ότι προσέλκυσε 17 νοσοκομεία και κλινικές και 50 από τις πιο δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Στο SymbIASIS πλέον συμμετέχουν 17 νοσοκομεία και κλινικές που θα υποστηρίξουν startups από την Ελλάδα.

Ο πιο σημαντικός δείκτης της επιτυχίας του SymbIASIS για το 2023 είναι η επίτευξη 12 συνεργασιών μεταξύ νοσοκομείων και startups. Εξ αυτών, 5 αφορούν νέα πιλοτικά έργα μέσα στα νοσοκομεία, 4 αποτελούν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, και 3 συνεργασίες αφορούν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα ή διαγωνισμούς.

Το μεγάλο όφελος που προκύπτει από τη μεθοδολογία και την κεντρική ιδέα του έργου είναι ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών και των μονάδων υγείας, και δοκιμάζονται σε πραγματικό περιβάλλον, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία και στις ζωές των ασθενών, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Το SymbIASIS έρχεται να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης των νοσοκομείων με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του τομέα της υγείας, ώστε και τα νοσοκομεία να εκσυγχρονιστούν και να μετασχηματιστούν ψηφιακά με μεθόδους ανοικτής καινοτομίας ή/και συμβάσεις καινοτομίας, αλλά και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να μπορέσουν να επικυρώσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον με πιλοτικές ή προ-πιλοτικές δοκιμές.

Για τα νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας που επιθυμούν να ενταχθούν στο SymbIASIS

Τα νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας που επιθυμούν να ενταχθούν στο SymbIASIS μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, δηλώνοντας την επιθυμία ένταξης στο πρόγραμμα. Τα νοσοκομεία/μονάδες υγείας που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου της ψηφιακής υγείας, με σκοπό να εκσυχρονίσουν τις μεθόδους και τις διαδικασίες τους.

Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων κύκλων του προγράμματος, το SymbIASIS 2024 θα συνδυάσει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και νοσοκομεία, αντιστοιχίζοντας τον τεχνολογικό τομέα και την ωριμότητα κάθε λύσης με λειτουργικά προβλήματα εντός των νοσοκομείων/ κλινικών. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να προσδιορίσει την εξειδίκευση και τις ανάγκες των νοσοκομείων για καινοτόμες λύσεις προκειμένου να συνδεθούν με μια επιλεγμένη startup.

Για τις startups που επιθυμούν να ενταχθούν στο SymbIASIS

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο SymbIASIS μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, δηλώνοντας επιθυμία ένταξης στο πρόγραμμα. Η προτεινόμενη λύση σας θα πρέπει να βρίσκεται στη φάση της «απόδειξης της ορθότητας της ιδέας» / Proof of Concept, σύμφωνα με το μοντέλο του CIMIT.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα αντιστοιχηθούν οι λύσεις των επιλεγμένων επιχειρήσεων με τις ανάγκες και την εξειδίκευση των νοσοκομείων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών, ενώ θα διεξαχθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για ανταλλαγή γνώσης και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ωριμότητά τους και τον βαθμό στον οποίο ταιριάζουν με τις ανάγκες των νοσοκομείων. Θα τηρηθεί διαδικασία προτεραιότητας μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις στο πρόγραμμα. Συνολικά, και για το 3ο έτος της λειτουργίας του προγράμματος θα προστεθούν περίπου 15 ακόμα νεοφυείς επιχειρήσεις, στις ήδη υπάρχουσες 50 startups του δεύτερου έτους, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του προγράμματος και έχουν δικαίωμα επικαιροποίησης της συμμετοχής τους, συμπληρώνοντας το ίδιο ερωτηματολόγιο.

Προθεσμία για την υποβολή των ερωτηματολογίων έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, τηλ. 2102204913 [email protected], Μαγδαληνή Χάρδα, 2102204921 [email protected] και Μάριο Ροΐδη 2102204924 [email protected].

Σχετικά με το EIT Health

Το EIT Health είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελείται από 266 εταίρους συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, νοσοκομείων και ινστιτούτων. Ο ρόλος του είναι να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα που θα επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη υγεία και μακροζωία.

Το EIT Health αναβαθμίζει τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας επενδύοντας στα καλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και διευκολύνει την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων/λύσεων εντός της ΕΕ. Υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.eithealth.eu.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα και συντονιστής του πρωτοποριακού προγράμματος SymbIASIS. Από το 2017 δίνει την ευκαιρία στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε προγράμματα, και να λάβουν χρηματοδότηση, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ευκαιρίες δικτύωσης στον τομέα της υγείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: