ΜΕΝΟΥ

Ξεκινάει το έργο – ορόσημο για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA) στην Ελλάδα!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Πλαισίου για την Εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας 2021/2282», που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας με τη συμμετοχή διακεκριμένων συμμετεχόντων από την Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και των διαπιστευμένων εκπροσώπων του Τύπου.

Το έργο –που εντάσσεται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας– εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα καθώς συμβάλλει στην σύγχρονη αναβάθμιση του συστήματος και των υπηρεσιών υγείας για την βελτίωση της υγείας  των πολιτών.

Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA) είναι μια διεπιστημονική διαδικασία, που εξετάζει πληροφορίες σχετικά με ιατρικά, οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των τεχνολογιών υγείας (π.χ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικά μηχανήματα, ψηφιακά εργαλεία). Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της ΕΕ έπειτα από αίτηση στήριξης που κατέθεσε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, τον Οκτώβριο 2023. Η Ελλάδα εντάσσεται στις 6 χώρες που αντλούν χρηματοδότηση από την DG REFORM για την υλοποίηση έργου στο πεδίο του HTA.

Κατά τη διάρκειά της συνάντησης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός θέτει τα θεμέλια για μια πιο αποτελεσματική, διάφανη και δίκαιη διαδικασία αξιολόγησης των νέων τεχνολογιών υγείας. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της DG REFORM είναι καθοριστική σε αυτήν την προσπάθεια. Με την εμπειρία και τη γνώση που έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από ανάλογες μεταρρυθμίσεις σε άλλα κράτη μέλη, είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις απαραίτητες ικανότητες και υποδομές για την επιτυχή εφαρμογή του Κανονισμού».

Ο κ. Kjartan Björnsson, αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM), ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επίτευξη των κοινών στόχων, ενώ η Δρ. Natasha Azzopardi-Muscat, Διευθύντρια Πολιτικών Υγείας και Συστημάτων Υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή των πολιτικών υγείας στις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις.

Στη συνέχεια, η επικεφαλής του Τομέα Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, Δρ. Saša Jenko, αναφέρθηκε στην τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενδυνάμωση του Εθνικού Πλαισίου, καθώς επίσης και σε παραδείγματα αντίστοιχων έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ακολούθησε η παρουσίαση των κύριων στόχων και του χρονοδιαγράμματος του έργου από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Άρη-Νικόλαο Αγγελή ο οποίος τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών για την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2025. Όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας, «Παρόλο που η εθνική διαδικασία μοιράζεται κοινές αρχές με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021/2282 για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTAR), υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ώστε η Ελλάδα να επιβεβαιώσει την ετοιμότητα της για την αποτελεσματική εφαρμογή του HTAR την 1η Ιανουαρίου 2025. Για το λόγο αυτό, στόχος του χρηματοδοτούμενου αυτού έργου είναι η βελτίωση του συστήματος HTA και η ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε νέες, κλινικά αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές και προσιτές τεχνολογίες υγείας».

Τέλος, ο Δρ. João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, παρουσίασε το έργο του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη θετική συνεργασία του με το Υπουργείο Υγείας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την  ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για συνεχή συνεργασία και υποστήριξη στην προσπάθεια ενίσχυσης του πλαισίου HTA στην Ελλάδα.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: