ΜΕΝΟΥ

Νέος προσωρινός διοικητής στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου!

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την απόφαση «αποδοχή παραίτησης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου» (αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.25014/30-04-2024 (ΦΕΚ 473/ΥΟΔΔ/14-05-2024, ΑΔΑ:Ψ2ΝΤ465ΦΥΟ-ΡΑΨ) και με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του νοσοκομείου, αποφάσισε τον ορισμό του υποψήφιου με το νέο σύστημα επιλογής Διοικήσεων φορέων του δημόσιου τομέα, κ. Νικόλαου Μαλλιαρού ως προσωρινό Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέου Διοικητή από τον ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 5062/2023.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: