ΜΕΝΟΥ

Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο. Συμβάλλει στην Ιδιωτική Νοσηλεία;

Health Newsroom

Τη Λάουρας Σταυρίδου

Το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο ( ΚΕΝ) είναι ένα σύστημα τιμολόγησης των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχει το νοσοκομείο στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Η εφαρμογή βασίζεται στο διεθνώς καθιερωμένο πρότυπο των «Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων» (Diagnosis Related Groups – DRGs) που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 70 από ερευνητές στο πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ αλλά εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά 13 χρόνια αργότερα.

Ο σκοπός του είναι να συγκρατηθούν τα κόστη νοσηλείας. Στη χώρα μας εφαρμόζεται από το 2012 και το επικαιροποιήθηκε τον Μάϊο του 2023.

Πως λειτουργεί;
Για κάθε ασθένεια υπάρχει μια κωδικοποίηση η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή της και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για την συγκεκριμένη νοσηλεία. Η τιμή που δίνει το ΚΕΝ προσδιορίζει τα γενικά έξοδα νοσηλείας και τις αμοιβές των ιατρών, χωρίς όμως να κάνει διαχωρισμό ανά ειδικότητα πχ:

ΚΕΝ κωδικός 103Μ : Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις.

Νοσηλεία στο Δημόσιο:
Στα δημόσια νοσοκομεία, με τον κωδικό ΚΕΝ δίνεται η περιγραφή της πάθησης, η Μέγιστη Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) αν υπάρξουν επιπλοκές και το μέγιστο κόστος.

Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο:
Η αποζημίωση που μπορεί να λάβει ένας ασφαλισμένος που θα νοσηλευτεί στον ιδιωτικό τομέα, είναι το 70% του ΚΕΝ της αντίστοιχης νοσηλείας στο δημόσιο. Σημαντικό σημείο είναι πως για να καλυφθεί ο νοσηλευόμενος πρέπει να είναι εν ισχύ η κάλυψη από τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ενώ στο δημόσιο μπορεί να νοσηλευτεί ένας άνθρωπος που δεν έχει τακτοποιήσει τις εισφορές του, σε νοσηλεία στον ιδιωτικό τομέα δεν θα συμβάλει το ΚΕΝ για να μειωθεί το κόστος του.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αν η νοσηλεία κοστίσει 10.000€ και για τη συγκεκριμένη ασθένεια το ΚΕΝ δίνει 4.000€, στο ιδιωτικό νοσοκομείο θα δοθεί το 70% αυτού του ποσού δηλαδή 2.800€. Οπότε ο νοσηλευόμενος είτε ο ίδιος είτε μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του θα πληρώσει τα υπόλοιπα 7.200€.

Η συμβουλή ενός Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή μπορεί να σας διευκρινίσει κάθε απορία σχετικά με το ΚΕΝ.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: