ΜΕΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Διασυνοριακή Συνεργασία για τη Δημόσια Υγεία – Σεμινάριο ΠΟΥ με τη Συμμετοχή του ΕΟΔΥ!

Health Newsroom

Με τη συμμετοχή του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο (21-23 Νοεμβρίου) σεμινάριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο) για τη διασυνοριακή δημόσια υγεία και τη διακρατική συνεργασία.

Το σεμινάριο, το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους από τα Δυτικά Βαλκάνια, την ευρύτερη περιοχή, καθώς και στρατηγικούς εταίρους, πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην προετοιμασία, από πλευράς δημόσιας υγείας των πυλών εισόδου στην επικράτεια, αλλά και τη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα δημόσιας υγείας, τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός Δικτύου φορέων δημόσιας υγείας στην ευρύτερη των Βαλκάνιων περιοχή, για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας τόσο σε επίπεδο πυλών εισόδου, όσο και πέρα αυτών.

Με τα διδάγματα της πανδημίας COVID-19 ακόμη νωπά, η βελτίωση των διασυνοριακών δυνατοτήτων και της συνεργασίας για τη δημόσια υγεία αναδεικνύεται ως αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για μια πιο σθεναρή και συντονισμένη παγκόσμια απάντηση στις διεθνείς κρίσεις δημόσιας υγείας.

Οι πύλες εισόδου ανήκουν στην πρώτη γραμμή της πρόληψης, της ανίχνευσης και της απόκρισης σε περιστατικά δημόσιας υγείας, που ενδέχεται να προκύψουν μέσω των διεθνών ταξιδιών και μεταφορών. Στις πύλες εισόδου συγκαταλέγονται τα λιμάνια, οι χερσαίες συνοριακές διαβάσεις και τα αεροδρόμια. Σύμφωνα δε, με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (IHR), οι πύλες εισόδου πρέπει να είναι κατάλληλα οργανωμένες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της δημόσιας υγείας, υπό κανονικές συνθήκες, όσο και σε έκτακτες υγειονομικές.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότεροι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι εξής:

  • Η εισαγωγή και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις εφαρμογής του IHR (2005)
  • Η καθοδήγηση και η ανάδειξη των καλών πρακτικών στη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά και η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας, πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συντονισμού, διασυνοριακής χρήσης δεδομένων και εναρμόνιση των μέτρων επιτήρησης και ελέγχου της δημόσιας υγείας
  • Ο προσδιορισμός των κινδύνων δημόσιας υγείας αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σε πολυμερές και διμερές επίπεδο και η συμφωνία σχετικά με τα κενά και τις προτεραιότητες για την ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας
  • Η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας μέσω επιτόπιας επίσκεψης σε λιμάνι (πύλη εισόδου).

Στο σεμινάριο συμμετέχουν μέρος 36 Εκπρόσωποι από 12 χώρες (Σερβία, Αλβανία, Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (DG SANTE και DG NEAR), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση (ΙΟΜ).

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποτελεί Συνεργαζόμενο Κέντρο του ΠΟΥ.

Την έναρξη της συνάντησης έκανε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Καθηγητής κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος συμμετέχει και στις εργασίες του σεμιναρίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: