ΜΕΝΟΥ

Θα μπορούσαν τα απογευματινά χειρουργεία να είναι έναυσμα για συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με την Ασφαλιστική Αγορά;

Health Newsroom

Της Λάουρας Σταυρίδου

ΣΔΙΤ είναι η σύμπραξη του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα για την προμήθεια εμπορευμάτων και υπηρεσιών που κατά παράδοση παρέχονται από τον δημόσιο τομέα.

Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Public-Private Partnership – PPP/P3) εφαρμόζονται σε πολλές χώρες και χρησιμοποιούνται κυρίως για έργα υποδομής.

Αυτή η συνεργασία έχει καλά αποτελέσματα, όταν η τεχνολογία και η καινοτομία του ιδιωτικού τομέα συνδυάζονται με την πρόθεση του Δημόσιου Τομέα για την ολοκλήρωση της εργασίας επιτυχώς και εντός του προϋπολογισμού.

Σύμπραξη με τον Ιδιωτικό Τομέα δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση αλλά αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα.

Σε χώρες που ήδη εφαρμόζουν ΣΔΙΤ στην υγεία, το κίνητρο είναι να παρέχεται πρόσβαση σε ποιοτικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε πολίτη της χώρας ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατηγορίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη του FinDev Gateway με τίτλο «Σχεδιασμός αποτελεσματικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον ασφαλιστικό τομέα». (πατήστε εδώ), «Οι κυβερνήσεις μπορούν να αποφύγουν να δημιουργούν ανταγωνισμό μεταξύ Ασφαλιστικών Εταιριών και κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Αντίθετα η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για την ευθυγράμμιση των κινήτρων και τη δημιουργία αλλαγών συμπεριφοράς καθώς και να βοηθήσει στην μείωση και διαχείριση κινδύνων.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα στον ασφαλιστικό κλάδο για να το χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του και την επιχειρηματική του προσέγγιση ώστε να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων δημόσιας πολιτικής».

Μια σύμπραξη, έστω και σε μικρή κλίμακα αρχικά, θα μπορούσε να είναι οικονομικά αποδοτική για τους συνεργαζόμενους και αποτελεσματική σε επίπεδο χρήσης από τους καταναλωτές.

Ίσως τα απογευματινά χειρουργεία να αποτελέσουν έναυσμα για μια συνεργασία ΣΔΙΤ.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: