ΜΕΝΟΥ

Η ασφάλιση υγείας είναι ακριβή, αλλά η έλλειψη της κοστίζει περισσότερο. Ας δούμε τους βασικούς λόγους:

Της Λάουρας Σταυρίδου

Πληθαίνουν οι φωνές για τις αυξήσεις στον κλάδο υγείας της ασφαλιστικής Βιομηχανίας.

Πραγματικά οι αυξήσεις στα περισσότερα συμβόλαια όλων των εταιριών είναι υψηλές.

Ας δούμε ωστόσο αν αξίζει να κρατήσει το συμβόλαιο υγείας ένα άτομο ή μια οικογένεια.

Αρχικά είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στον πελάτη μας, πως η Ασφάλιση εντάσσεται στα γενικότερα οικονομικά του σχέδια και τα προστατεύει.

Αν έχει για παράδειγμα ένα δάνειο, είναι σημαντικό να έχει ένα πρόγραμμα υγείας, ώστε να μην εξανεμίσει τις οικονομίες του και να μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του. Επιπλέον στο ίδιο συμβόλαιο θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ασφάλειας εισοδήματος η οποία θα καλύπτει τη δόση του δανείου σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που τον κρατάει μακριά από την εργασία του.

Συνήθως οι άνθρωποι σκέφτονται πως ένα πρόγραμμα υγείας καλύπτει την υγεία και τα έξοδα που την αφορούν. Σπάνια σκέφτονται τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να φέρει ένα πρόβλημα υγείας στα οικονομικά τους σχέδια.

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, είναι καλό να γνωστοποιήσουμε στον πελάτη πως το κόστος της θεραπείας των ασθενών αυξάνεται συνεχώς καθώς ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζει πιέσεις από τον υψηλό πληθωρισμό. Οι αυξήσεις των μισθών, η νέα τεχνολογία και η έρευνα ασκούν επίσης πιέσεις στα κόστη.

Τα κόστη, επιδεινώνονται από τις ελλείψεις κλινικού εργατικού δυναμικού και όλα αυτά μαζί μετακυλίονται στο συνολικό κόστος θεραπείας.

Στην περίπτωση μιας νοσηλείας χωρίς Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όλες αυτές τις αυξήσεις θα τις επωμιστεί ο ασθενής και η οικογένεια του.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το συμβόλαιο υγείας εξασφαλίζει πρόσβαση όχι σε μια πολυτελή νοσηλεία, αλλά σε μια νοσηλεία που εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα μέσω της χρήσης της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας.

Σίγουρα στον Δημόσιο τομέα υπάρχει μεγάλη εμπειρία λόγω πληθώρας περιπτώσεων αλλά στον ιδιωτικό τομέα η χρήση ακριβής τεχνολογίας υποστηρίζει μια ταχεία ανάρρωση.

Επιπλέον υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως άνθρωποι που δεν έχουν ασφάλιση ή δεν έχουν την ασφάλιση που επιθυμούν, καθυστερούν να προσφύγουν σε υπηρεσίες υγείας και να λάβουν φροντίδα, αφήνοντας ανεπιθύμητες καταστάσεις να χρονίσουν.

Εν κατακλείδι η ασφάλιση υγείας και οι άλλες καλύψεις βοηθούν κάθε άνθρωπο να πλοηγηθεί σε κάθε είδους απροσδόκητες μεταβάσεις της ζωής.

Η διαχείριση του απροσδόκητου κοστίζει, αλλά σίγουρα κοστίζει λιγότερο από ότι κοστίζουν οι συνέπειες του απροσδόκητου.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: