ΜΕΝΟΥ

Γιώργος Καπετανάκης: Το δικαίωμα των ασθενών στη λήθη!

Health Newsroom

Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)

Συνέντευξη στην ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Για μερικά από τα σημαντικότερα βήματα της χώρας μας που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των ασθενών με καρκίνο μάς μιλά εκτενώς ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) Γιώργος Καπετανάκης. Το δικαίωμα στη λήθη, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου, οι θεραπευτικές εξελίξεις και οι κλινικές μελέτες μπαίνουν στον μικροσκόπιό μας και, όπως μας εξηγεί ο ίδιος, οι εξελίξεις στον τομέα της Ογκολογίας είναι πραγματικά καταιγιστικές.

  • «Κώδικας Δεοντολογίας για την εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη». Κύριε Καπετανάκη, όπως ανακοινώθηκε στο πρόσφατο συνέδριο, θα γινόταν επικοινωνία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για να συζητηθεί εκτενώς το πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Πού βρισκόμαστε;

Σε συνέχεια των όσων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, υπήρξε άμεσα επικοινωνία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η οποία στις 13 Φεβρουαρίου μας ενημέρωσε ότι τα μέλη της έκαναν αποδεκτές τις επισημάνσεις και τις προτάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου επί του αρχικού προς διαβούλευση κειμένου και πλέον έχουμε έρθει σε συμφωνία για το τελικό κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας. Η συμφωνία έχει γνωστοποιηθεί και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στη δημοσιοποίησή του.

  • Θα θέλατε, ωστόσο, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει δικαίωμα στη λήθη;

Υπάρχουν πολλά άτομα με εμπειρία καρκίνου, τα οποία, αν και έχουν αποθεραπευθεί πλήρως, συνεχίζουν να υφίστανται οικονομικές διακρίσεις, καθώς δεν αντιμετωπίζονται από το τραπεζοασφαλιστικό σύστημα ως υγιείς πολίτες, αλλά ως εν δυνάμει ασθενείς. Αν δηλαδή κάποιο άτομο με εμπειρία καρκίνου αιτηθεί σήμερα κάποιου δανείου, για αγορά κατοικίας ή ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας, δεν θα μπορέσει να το λάβει, καθώς δεν είναι ασφαλίσιμο. Με το δικαίωμα στη λήθη, το ιστορικό του καρκίνου δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη ασφάλιση που συνδυάζεται με χορήγηση δανείου, εφόσον έχουν περάσει 10 χρόνια κατά τα οποία δεν υπήρξε υποτροπή ή δεν έχει ληφθεί καμία θεραπεία, αν πρόκειται για ενήλικο, και 5 χρόνια αν πρόκειται για παιδί. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί με τον τρόπο αυτόν καταργούνται αδικίες και διακρίσεις, υποστηρίζεται η επανένταξη των ατόμων με εμπειρία καρκίνου στην εργασία και την κοινωνία και δίνονται θετικά μηνύματα σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο για το μέλλον. Επιπλέον, το μέτρο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νεαρούς ασθενείς και τα παιδιά που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, θα κάνουν οικογένειες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους πολίτες.

Με το μέτρο αυτό η χώρα μας κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς θα είναι η 9η χώρα στην Ε.Ε. που υιοθετεί σχετική προσέγγιση. Βεβαίως, ο τελικός στόχος είναι να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στη λήθη και με νομοθετική ρύθμιση και να αποτελέσει νόμο του κράτους.

  • Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της Ογκολογίας το τελευταίο διάστημα;

Οι εξελίξεις στον τομέα της Ογκολογίας είναι πραγματικά καταιγιστικές. Τα τελευταία χρόνια οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα που είχαμε για πολλές μορφές καρκίνου. Πλέον η εξατομικευμένη Ιατρική αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση του καρκίνου, με εκπληκτικά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι νέες διαγνωστικές μέθοδοι και τα εμβόλια έχουν καταστήσει δυνατή την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την πρόληψη για εμφάνιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου και, σε συνδυασμό με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν συνδράμει στη βελτίωση των διαγνώσεων, αλλά και της ακρίβειας των παρεμβάσεων.

Εκεί που θα πρέπει ωστόσο να εστιάσουμε είναι η πρόσβαση των πολιτών στις σύγχρονες τεχνολογίες, με δεδομένο το αυξημένο κόστος που συχνά συνεπάγονται. Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθούν πόροι για την πρόσβαση στην καινοτομία και να διαμορφωθεί μια ορθολογικότερη φαρμακευτική πολιτική που θα δίνει χώρο στην καινοτομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετακυλισθεί μέρος της δαπάνης στους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά να εξασφαλιστούν νέα κονδύλια, είτε μέσω στοχευμένων μέτρων και ειδικών τελών είτε μέσω εξορθολογισμού στην κατανομή των υφιστάμενων κονδυλίων. Οι προκλήσεις λοιπόν είναι μεγάλες και πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα το πραγματικό όφελος και η κάλυψη των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών, ως η βάση της κάθε σχετικής απόφασης της πολιτείας.

  • Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου στην Ελλάδα! Μπήκε στην τελική ευθεία όπως όλα δείχνουν. Τι πρέπει να προσέξουμε και τι λείπει;

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα βελτιώσουν τις εκβάσεις, θα επιμηκύνουν το προσδόκιμο και θα υποστηρίξουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα θα στοχεύουν στη μείωση της εμφάνισης νέων περιπτώσεων καρκίνου. Το Εθνικό Σχέδιο είναι απαραίτητο για να σπάσουμε τα σιλό στη φροντίδα του καρκίνου, να βρούμε νέους πόρους, να διασυνδέσουμε τις δομές του συστήματος υγείας μεταξύ τους αλλά και με αντίστοιχες ευρωπαϊκές, να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες στην πρόσβαση, να προάγουμε τη δημόσια υγεία, να υποστηρίξουμε την επιβίωση.

Σε ένα αποτελεσματικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης πρέπει να προβλέπεται η συνεργασία πολλών υπουργείων πέραν του υπουργείου Υγείας, καθώς θα είναι αναγκαίο να επιλέξουμε πολιτικές που προάγουν την υγεία σε κάθε τομέα άσκησης πολιτικής, ξεκινώντας από την Παιδεία, το περιβάλλον, την εργασία, τον αθλητισμό, τις μεταφορές, την ενέργεια. Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου πρέπει να έχει μία ολιστική προσέγγιση που θα θέτει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο και δεν θα αρκείται μόνο στην αντιμετώπιση της νόσου με τη στενή έννοια.

  • Κλινικές μελέτες στην Ογκολογία στην Ελλάδα. Τι στοιχεία έχουμε αυτή τη στιγμή και ποιες παθογένειες θα πρέπει να διορθώσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη εισχώρηση;

Οι κλινικές μελέτες στην Ογκολογία αποτελούν τη μοναδική λύση για πολλούς ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν τις εξελίξεις στην επιστήμη. Η χώρα μας δυστυχώς υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με άλλες παρόμοιου μεγέθους ευρωπαϊκές χώρες. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα μας δεν είναι αρκετό για να προσελκύσει περισσότερες κλινικές μελέτες, ενώ νέα κίνητρα πρέπει να δοθούν σε όλους τους εμπλεκομένους. Με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού και την περιοδική εναρμόνιση των κρατών της Ε.Ε., πλέον διαμορφώνεται ένα υγιέστερο περιβάλλον στις κλινικές μελέτες, γεγονός που είναι εξαιρετικά θετικό για τους ασθενείς και οφείλουμε ως χώρα να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία.


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Γιώργος Καπετανάκης είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Πιερίας. Από τον Μάιο του 2022 εξελέγη στη θέση του γραμματέα του Δ.Σ. της European Cancer Patient Coalition (ECPC). Η εμπειρία του με τον καρκίνο ήταν ο καταλύτης για την ενασχόλησή του με την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Μαζί με άλλους ασθενείς που είχαν το ίδιο όραμα, εργάστηκε από το 2015 για τη δημιουργία και ανάπτυξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ως τον κεντρικό δευτεροβάθμιο φορέα των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας. Είναι ενεργός εθελοντής και μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Δωρεάς Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας».

Είναι υπέρμαχος της ευρωπαϊκής προοπτικής και συνεργασίας, ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις για τη φροντίδα του καρκίνου, να μειωθούν οι ανισότητες και να δοθούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι καρκινοπαθείς σε όλη την Ευρώπη.

Για μεγέθυνση πατήστε ΕΔΩ

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: