ΜΕΝΟΥ

Ασφαλίσεις υγείας, μεγάλη η ζήτηση, υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο το κόστος για τον πελάτη!

Health Newsroom

Του Κώστα Παπαϊωάννου 

Η πρόκληση των CEO’s προκειμένου να ικανοποιήσουν τις νομοθετικές προδιαγραφές, τους μετόχους, τα δίκτυα πωλήσεων, τους πελάτες και τα διοικητικά στελέχη τους!

Οι ασφαλίσεις υγείας τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκόσμια, είναι ζωτικής σημασίας και για τον πληθυσμό, αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρίες, για διαφορετικούς όμως λόγους!

Επιπλέον, οι ασφαλίσεις υγείας αναγνωρίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ως συστατικός στόχος βιώσιμης ανάπτυξης. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ασφάλιση υγείας μειώνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και βελτιώνει το προσδόκιμο και την ποιότητα ζωής, ακόμα και σε περισσότερο ευάλωτες κοινωνικοοικονομικά ομάδες πληθυσμού.

Ο κλάδος υγείας τιμολογιακά επηρεάζεται από πολλούς και σημαντικούς σύγχρονους παράγοντες όπως για παράδειγμα η γήρανση του πληθυσμού, τα συνεχώς εμπλουτιζόμενα κλινικά δεδομένα, παράγοντες που σχετίζονται με τις επιδράσεις και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στο κόστος νοσηλείας, οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία κ.α.

Όμως ειδικά στην Ελλάδα η αγορά των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως μετά την έλευση στην Ελληνική αγορά του νόμου 4364/2016 (Solvency II).

Ως νομικό και χρονικό ορόσημο η έλευση του στην Ελλάδα, έστρεψε τις ασφαλιστικές εταιρίες στην προώθηση προϊόντων ασφαλίσεων υγείας τα οποία στηρίζονται στον κλάδο ΙΙ των γενικών ασφαλίσεων και ταυτόχρονα οδήγησε στην αποδυνάμωση των παραδοσιακών προϊόντων κάλυψης υγείας που αφορούν τον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής. Αυτό είναι αποτέλεσμα των οικονομικών υποχρεώσεων και των διαφοροποιήσεων στην τήρηση αποθεμάτων από τις ασφαλιστικές εταιρίες, τα οποία αφορούν ιδιαίτερα τον κλάδο ζωής, αλλά πλέον και τις γενικές ασφαλίσεις.

Όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσεις στο κόστος τόσο των παλαιών, όσο και των νέων προϊόντων υγείας που αγοράζουν οι πελάτες μας. Οι συνεχείς αυξήσεις των ασφαλίστρων στον κλάδο υγείας, τόσο των παλαιότερων προϊόντων του κλάδου ζωής που συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι σήμερα, όσο όμως (και αυτό είναι εντυπωσιακό!) και των νεώτερων προϊόντων υγείας των κλάδων γενικών ασφαλίσεων, έχουν οδηγήσει τους πελάτες να διαμαρτύρονται για τις συνεχείς αυξήσεις των ασφαλίστρων τους και τους ασφαλιστικούς πράκτορες να μην πουλάνε αυτά τα προϊόντα όσο πρέπει και μπορούν!

Το αποτέλεσμα αυτών των αυξήσεων το βλέπουμε στην χαμηλή παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων υγείας το 2023, όπου παρατηρούμε ότι τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα για τους κλάδους υγείας στην Ελλάδα είναι τα χαμηλότερα από όλους τους άλλους ασφαλιστικούς κλάδους, σύμφωνα με τα συνδυασμένα στοιχεία της ΕΑΕΕ, της ΕΙΟPΑ και της KPMG.

Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα Ελλάδας το 2023, κατά κλάδο ασφαλίσεων

Συμπερασματικά, οι πελάτες το 2023 πλήρωσαν περισσότερα χρήματα για την ασφάλιση των αυτοκινήτων τους (95€ έκαστος κατά μέσο όρο), παρά για την ασφάλιση της υγείας τους (70€ έκαστος κατά μέσο όρο)!

Για τις αυξήσεις των ασφαλίστρων του κλάδου υγείας έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται οι πελάτες (σε πολλές περιπτώσεις έντονα!) και ιδιαιτέρως οι πελάτες που είναι κάτοχοι παλαιών συμβολαίων υγείας (πριν την έλευση του Solvency II). Ακόμα και εγώ προσωπικά έχω γίνει αποδέκτης έντονων παραπόνων φίλων και πελατών, παρόλο που δεν είμαι πλέον ενεργό διοικητικό μέλος κάποιας ασφαλιστικής εταιρίας!

Επιπλέον παράπονα διαπιστώνω ότι υπάρχουν από πελάτες για την πίεση που δέχονται σε αρκετές περιπτώσεις από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τους να μετατρέψουν παλιότερα συμβόλαια υγείας που έχουν (συνήθως συνδεδεμένα με ισόβιες ασφαλίσεις ζωής), σε νέου τύπου ασφαλίσεις υγείας, ετήσιας διάρκειας, με εγγυημένη (;) την ανανεωσιμότητά τους. Αναρωτιούνται που θα φτάσει το κόστος τους μετά από 5 ή 10 χρόνια; Αρκετοί απ’ αυτούς τελικά ακυρώνουν τα συμβόλαιά τους!

Οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι CEO’s, οι αναλογιστές και οι διευθυντές πωλήσεων πρέπει να ασχολούνται εκτεταμένα με αυτά τα θέματα των πελατών και των δικτύων πώλησης που διοικούν!

Πρέπει να τονωθεί πολύ η εκπαιδευτική υποστήριξη των ασφαλιστικών πρακτόρων, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τους πελάτες τους με τεχνική αρτιότητα και το ανάλογο υπόβαθρο γνώσεων και σύμφωνα με αυτά που η νομοθεσία ορίζει, προκειμένου να μπορέσουν να είναι κερδισμένοι (σχεδόν) όλοι, εταιρίες και πελάτες!


Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία και του με εξειδίκευση στην ασφαλιστική διοίκηση.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021 και «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal.

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: