ΜΕΝΟΥ

Απογευματινά χειρουργεία σε δημόσιο νοσοκομείο: Ποια σημεία να προσέξουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές;

Health Newsroom

Όλα τα ασφαλιστήρια υγείας, όλων των εταιρειών παρέχουν Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, και όταν ο κάτοχος ενός ασφαλιστηρίου υγείας επιλέξει δημόσιο νοσοκομείο ωφελείται. Δείτε εδώ 

Μέσα στα ασφαλιστήρια υγείας περιλαμβάνονται κάποιες βασικές παροχές, που σχετίζονται με τη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι θα είναι χρήσιμο να ελέγξουν και να εξηγήσουν στους πελάτες τους, όπως τα κάτωθι μερικά παραδείγματα:

 • Τι ποσό εξόδων προ και μετά τη χειρουργική επέμβαση προβλέπεται από το ασφαλιστήριο και πως καταβάλλονται τα χρήματα
 • Τι ποσό καταβάλλει το ασφαλιστήριο υγείας ως Επίδομα Νοσηλείας, λόγω μη χρήσης του ασφαλιστηρίου
 • Τι ποσό καταβάλλει το ασφαλιστήριο υγείας, ανάλογα τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης ως Χειρουργικό Επίδομα
 • Τι ποσό απαλλαγής περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο και εάν προβλέπεται η αφαίρεσή του από το επίδομα, που θα καταβληθεί στον ασφαλισμένο
 • Τι ποσό απαλλαγής περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο και εάν προβλέπεται η αφαίρεσή του συνόλου ή του ήμισυ αυτού, από το επίδομα που θα καταβληθεί, όταν δεν υπάρχει διανυκτέρευση
 • Το ποσοστό κάλυψης των εξόδων προβλέπεται, όταν απαιτηθεί απολογιστική αποζημίωση
 • Εάν ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδόματα λόγω μη χρήσης και επιδόματα λόγω καλής χρήσης.
 • Εάν η χειρουργική επέμβαση πρόκειται για ιατρική περίπτωση που καλύπτεται με χρονική αναμονή, βάσει των όρων του συμβολαίου, ή εάν υπάγεται σε ειδικό όρο ή δεν καλύπτεται
 • Τι γίνεται με τα έξοδα της αποκλειστικής νοσοκόμας σε δημόσιο νοσοκομείο (Συνήθως αποτελεί παροχή της νοσοκομειακής κάλυψης)
 • Πως θα αξιολογηθεί η θέση νοσηλείας, σε περίπτωση χειρουργείου και νοσηλείας του ασφαλισμένου σε ειδικές αναβαθμισμένες θέσεις των δημόσιων νοσοκομείων Ποια δημόσια νοσοκομεία διαθέτουν τέτοιες παροχές
 • Εάν το ασφαλιστήριο καλύπτει πριν το χειρουργείο, και το έξοδο μιας δεύτερης ιατρικής γνώμης
 • Άλλα σημαντικές παροχές που σχετίζονται

Με αφορμή τη νέα παροχή της δημόσιας περίθαλψης και την εξυπηρέτηση των ασθενών στα απογευματινά χειρουργεία, ο Μέντωρ με ιδιαίτερο σεβασμό θα πρότεινε σε όλα τα τμήματα εκπαίδευσης όλων των εταιρειών καθώς και στους ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς φορείς, τη διοργάνωση ορισμένων σεμιναρίων με θέμα τη συμπληρωματικότητα των ασφαλιστηρίων υγείας στη δημόσια περίθαλψη.

«Πως μπορεί ο ασφαλισμένος να χρησιμοποιεί παροχές του δημόσιου ταμείου και να ωφελείται από το ιδιωτικό του ασφαλιστήριο»;

Θα είναι πολύ χρήσιμο να γίνει μια καταγραφή, με παραδείγματα και κόστη, σχετικά με το τι αποζημιώνει το δημόσιο ταμείο για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και του πως μπορεί να συμπληρώσει ή/και να αποζημιώσει το ιδιωτικό ασφαλιστήριο.

Το θέμα είναι τεράστιο καθώς περιλαμβάνει από θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αποζημιώσεις εργαζομένων από ασθένειες, ατυχήματα, ανικανότητες και απώλειες ζωής μέχρι και έξοδα κηδείας και αποζημιώσεις για εξόφληση κληρονομιάς, φόρων και δανείων.

Για παράδειγμα υπάρχουν τα απογευματινά ιατρεία επι πληρωμή. Το έξοδο αυτό καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια πρωτοβάθμιας, ολικώς ή μερικώς; Και εάν ναι πως; Τι αποζημίωση θα λάβει ένας ασφαλισμένος εάν ασθενήσει και μείνει εκτός εργασίας; Τι αποζημίωση θα πάρει μια σύζυγος εάν ο εργαζόμενος σύζυγος πεθάνει κατά τηn ώρα εργασίας ή πριν βγει σε σύνταξη; Τι αναπηρική σύνταξη προβλέπεται για έναν εργαζόμενο; Ποιες ασθένειες καλύπτει το δημόσιο ταμείο που εξαιρεί η ιδιωτική ασφάλιση; Ποιες ασθένειες χαρακτηρίζονται από το δημόσιο ταμείο ως σοβαρές, και μπορεί η ιδιωτική ασφάλιση να προσφέρει αποζημιώσεις; Πότε σταματάει ένας εργαζόμενος να πληρώνεται εαν ασθενήσει και ποιες παροχές των ασφαλιστηρίων στηρίζουν το εισόδημα και πως; Και πολλά άλλα ερωτήματα.

Για να δοθούν απαντήσεις, απαιτείται έρευνα με καταγραφή δεδομένων, πινάκων και παραδειγμάτων που θα παρουσιαστούν και θα στηρίξουν το καθημερινό έργο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Οι απαιτήσεις γνώσεων έχουν ανέβει και δεν αρκεί πλέον μια απλή προϊοντική εκπαίδευση και μια απλή αναφορά, του τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο υγείας σε δημόσιο νοσοκομείο και ευρύτερα.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Γνωρίζετε την παροχή «Απώλεια Εισοδήματος» και πως στηρίζει το εισόδημα ενός εργαζομένου;

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: