ΜΕΝΟΥ

Έκθεση Eurostat: Πολλές οι ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις στην Ελλάδα!

Health Newsroom

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Νέα έκθεση του Eurostat αναδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης της «φτώχιας» και των υψηλών τιμών στις υπηρεσίες υγείας, καθώς, σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, το 2022 ανάγκασαν πολλούς συμπολίτες μας να μην έχουν την αναγκαία περίθαλψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2022, σε επίπεδο ΕΕ, το 3,3 % των ατόμων που χρειάζονταν ιατρικές εξετάσεις δεν ήταν σε θέση να τις λάβουν για οικονομικούς λόγους, μεγάλες λίστες αναμονής ή απόσταση.

Οι χώρες της ΕΕ που ανέφεραν τις υψηλότερες τιμές ήταν: η Ελλάδα (16,7%), η Φινλανδία (9,6%), η Ρουμανία (7,9%) και η Λετονία (7,1%). Στο άλλο άκρο του εύρους ήταν η Γερμανία (0,5%), η Τσεχία (0,3%) και η Κύπρος (0,1%) με τα χαμηλότερα μερίδια.

Το ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ και ανέφεραν τέτοιες ανάγκες που δεν καλύπτονταν ήταν 6,1%, διπλάσιο από εκείνο των ατόμων που δεν διέτρεχαν κίνδυνο (2,8%).

Παρόμοια πρότυπα ήταν ορατά σε ολόκληρη την ΕΕ, με εξαίρεση την Ισπανία (όπου το 2,0 % των ατόμων που δεν αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν μη καλυπτόμενες ανάγκες έναντι 1,6 % των ατόμων που διέτρεχαν κίνδυνο) και τις Κάτω Χώρες (0,8 % των ατόμων που δεν διέτρεχαν κίνδυνο και 0,6 % των ατόμων που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας).

Στην Ελλάδα, το αναφερόμενο ποσοστό ήταν κατά 14,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας (28,8%) σε σύγκριση με εκείνα που δεν διατρέχουν κίνδυνο (14,3%). Υψηλές αποκλίσεις παρατηρήθηκαν επίσης στη Ρουμανία, όπου η διαφορά ήταν 9,4 ποσοστιαίες μονάδες (15,5% έναντι 6,1%), και στην Πορτογαλία, με 8,5 ποσοστιαίες μονάδες (11,7% έναντι 3,2%).

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: